Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2010

Ο ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΦΟΥ ΕΛΥΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΖΗΤΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΑ!!!-Κατάργηση του θρησκεύματος από τα απολυτήρια ζητά ο Αλ. Τσίπρας


-Ερώτηση του προέδρου της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ στην υπουργό Παιδείας


-Την άμεση τροποποίηση των σχετικών ρυθμίσεων προκειμένου να μην αναγράφεται, ούτε να επιτρέπεται η αναγραφή του θρησκεύματος στους απολυτήριους τίτλους σπουδών δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης, ζήτα με ερώτησή του προς την υπουργό Παιδείας, Άννα Διαμαντοπούλου, ο πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας.


Σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα, το Υπουργείο Παιδείας, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, με το Νο 73735/Γ2/23-6-2010 έγγραφο της Δ/νσης Σπουδών Β΄/μιας Εκπαίδευσης, διευκρινίζει ότι στους απολυτήριους τίτλους του Γυμνασίου θα περιλαμβάνεται η αναγραφή του θρησκεύματος.


Όπως τονίζει ο πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, "σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. α΄ και β΄ του Ν. 2472/1997 (Α΄ 50), το θρήσκευμα αποτελεί δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα και μάλιστα ευαίσθητο. Ως εκ τούτου, η καταχώρισή του σε αρχείο και η εν γένει επεξεργασία του, υπόκεινται στις ρυθμίσεις του εν λόγω νόμου και εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Αρχής".


Υποστηρίζει δε, ότι η αναγραφή του θρησκεύματος στους απολυτήριους τίτλους των μαθητών στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης "προσβάλλει την αρχή της αναγκαιότητας", διότι, όπως υπογραμμίζει, "σκοπός της σχετικής επεξεργασίας είναι αποκλειστικά και μόνον η επίσημη βεβαίωση ότι ο κάτοχος του απολυτηρίου περάτωσε επιτυχώς τον αντίστοιχο εκπαιδευτικό κύκλο, επιτυγχάνοντας τη σημειούμενη επίδοση (βαθμό) σε καθένα από τα μαθήματα του υποχρεωτικού προγράμματος διδασκαλίας".


Μάλιστα, ο Αλέξης Τσίπρας, επισημαίνει ότι "ενόψει του σκοπού αυτού, η αναγραφή του θρησκεύματος του μαθητή σε ξεχωριστό πεδίο επί του τίτλου – αλλά και η καταχώρισή του στο αντίστοιχο αρχείο που τηρεί το σχολείο (αρχείο τίτλων) – υπερβαίνει τον σκοπό της επεξεργασίας και, ως εκ τούτου, δεν είναι νόμιμη."


Σύμφωνα με τον ίδιο, η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει εδώ και χρόνια απευθύνει σύσταση, προειδοποιώντας και καλώντας τον υπεύθυνο επεξεργασίας του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την τροποποίηση των σχετικών ρυθμίσεων και την προσαρμογή των σχετικών πρακτικών.


enet.gr/?i=news.el.article&id=178055


ΠΗΓΗ: ΑΚΤΙΝΕΣ

Τρίτη, 29 Ιουνίου 2010

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΣΠΑΣΜΟ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ...Ο ασπασμός Πέτρου και Παύλου


“Ποίοις πνευματικοίς άσμασιν, επαινέσωμεν Πέτρον και Παύλον; τα την αθεότητα σφάττοντα, και μη αμβλυνόμενα στόματα, της φρικτής του Πνεύματος μαχαίρας...”. Πραγματικά πρόκειται για τις δύο αυτές κορυφαίες φυσιογνωμίες, που σαγήνευσαν με τον λόγο τους και δίδαξαν με την βιοτή τους, “τούς διηρημένους τοις σώμασι, και ηνωμένους τω πνεύματι”, τα σύμβολα της ειρήνης, τους Πρωτοκορυφαίους Πέτρο και Παύλο.


Η εικονογραφική παράσταση του ασπασμού των δύο κορυφαίων Αποστόλων της Εκκλησίας του Χριστού, αποτελεί σύμβολο της οικουμενικής ειρήνης, καθώς και το τροπάριο της εορτής αναφέρει: “ειρήνη τη οικουμένη δωρίσασθαι”.


Η εικόνα αυτή των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων βρίσκεται στην Μονή της Πάτμου. Χρονολογείται στις τελευταίες δεκαετίες του 16ου αιώνα και δεν φέρει υπογραφή. Σε συσχετισμό με άλλα γνωστά έργα του αγιογράφου Αγγέλου (όπως ο εναγκαλισμός ολόσωμων των Αγίων Αποστόλων στην εικόνα από την Μονή της Οδηγητρίας, αλλά και άλλες με στηθάριο σε στρογγυλές εικόνες, όπως αυτή που μελετάμε) πιθανολογείται ότι και αυτή είναι δική του δημιουργία.


Οι Απόστολοι, ο Πέτρος αριστερά και ο Παύλος δεξιά με τα γνώριμα προσωπογραφικά τους χαρακτηριστικά, εναγκαλίζονται με τα πρόσωπα ενωμένα χωρίς να κοιτάζωνται. Στο συναξάριο του Μηναίου διαβάζουμε: “Ήτο δε ο θεσπέσιος Πέτρος κατά τον χαρακτήρα του σώματος λευκός εις το χρώμα, ολίγον ωχρός... ήτο λευκός εις τα μαλλία της κεφαλής, είχε το μεν γένειον λευκόν και δασύ, την δε μύττην μακράν, σηκωμένα επάνω τα οφρύδια...”. Και για τον θεσπέσιο Παύλο: “Ήτο δε ο μακάριος Παύλος κατά τον χαρακτήρα του σώματος φαλακρός την κεφαλήν, χωρίς μαλλία· είχε τα ομμάτια χαρωπά και τα οφρύδια κάτω νεύοντα, το γένειον πολλά εύμορφα κατεβασμένον, την μύττην κυρτήν και πρέπουσαν εις όλον το πρόσωπόν του...”.


Το ένα χέρι φαίνεται πίσω από τον λαιμό των Αποστόλων και το άλλο ακουμπά φιλικά στον ώμο του Παύλου και κοντά στην μασχάλη του Πέτρου και ενώ εμείς ατενίζουμε τον θείο αυτόν ασπασμό, έρχεται στον νού μας η κατάληξη του δοξαστικού των στιχηρών από τον μεγάλο εσπερινό της ημέρας: “...Ως έχων παρρησίαν ζεύγος αγιόλεκτον, Χριστόν τον Θεόν ημών ικετεύσατε, σωθήναι τας ψυχάς ημών”.


Και οι δύο Απόστολοι φορούν χιτώνα μπλέ και ιμάτιο, ο μεν Πέτρος πράσινο ο δε Παύλος κόκκινο. Τα δύο κεφάλια που συγκλίνουν και τα δύο χέρια που εναγκαλίζονται σε ημικυκλικό σχεδόν σχήμα είναι πολύ πιθανόν να έχουν αποσπαστεί από την ολόσωμη σύνθεση του έργου. Αντίγραφο της εικόνας αυτής χρησιμοποιήθηκε, όταν άρχισε ο θεολογικός διάλογος μεταξύ Ορθοδόξων και Λατίνων, και εγκαινιάσθηκε στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως με προσευχή, που έκαναν ο αείμνηστος Μητροπολίτης Χαλκηδόνος κυρός Μελίτων και ο καρδινάλιος Βίλλεμπραντ.


Δύο μεγάλα γεγονότα στην ζωή των δύο κορυφαίων Αποστόλων, για τον Απόστολο Πέτρο η προδοσία και για τον Απόστολο Παύλο ο διωγμός των Χριστιανών, έδωσαν αφορμή για τον μετέπειτα θρήνο και των δύο. Για τον θρήνο αυτό και για την εν γένει στάση ζωής τους μετά απ’ αυτό ο φιλάνθρωπος Κύριος χάρισε σ’ αυτούς την πρωτοκαθεδρία ανάμεσα στους λοιπούς Αποστόλους.


Για τον Απόστολο Πέτρο στο τρίτο στιχηρό των αίνων λέγει: “Σύ επαξίως πέτρα προσηγορεύθης, εν ή την ακράδαντον πίστιν ο Κύριος της Εκκλησίας εκράτυνεν, αρχιποιμένα των λογικών προβάτων ποιήσας σε· εντεύθεν κλειδούχόν σε, των ουρανίων πυλών, ως αγαθός εγκατέστησεν, ανοίγειν πάσιν της μετά πίστεως προσεδρεύουσιν...”.


Ενώ για τον Απόστολο Παύλο διαβάζουμε στον Κλήμεντα Ρώμης: “Δια ζήλον και έριν Παύλος υπομονής βραβείον έδειξεν επτάκις δεσμά φορέσας, φυγαδευθείς, λιθασθείς κήρυξ γενόμενος έν τε τη ανατολή και εν τη δύση το γενναίον της πίστεως αυτού κλέος έλαβε, δικαιοσύνην διδάξας όλον τον κόσμον και επί το τέρμα της δύσεως ελθών και μαρτυρήσας επί των ηγουμένων, ούτως απηλλάγη του κόσμου και εις τον άγιον τόπον επορεύθη, υπομονής γενόμενος μέγιστος υπογραμμός”.


Ταις αυτών αγίαις πρεσβείαις ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.


«Εκκλησιαστική Παρέμβαση» Ιούνιος 2000- Διάκ. Σ. Κ. ΠΣχόλιο Ελληνορθόδοξου: Δυστυχώς ακόμη και στην ιστοσελίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου η εικόνα αυτή του ασπασμού των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου εμφανίζεται στην ενότητα των "Διαχριστιανικών Σχέσεων", οπού κάποιος μπορεί να δεί τους διαλόγους μεταξύ Ορθοδόξου και "Καθολικής Εκκλησίας"...

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣΗ σημαντικότερη κλήση και αποστολή στην ιστορία της ανθρωπότητας έγινε στη λίμνη της Γαλιλαίας. Όπως αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς "προσεφώνησε τους μαθητάς αυτού, και εκλεξάμενος απ΄ αυτών δώδεκα, ούς και αποστόλους ωνόμασε…"(Λουκ. 6, 13). Η αποστολή τους τώρα, δεν ήταν η αλιεία ψαριών, αλλά ανθρώπων. Το κάλεσμα "δεύτε οπίσω μου και ποιήσω υμάς αλιείς ανθρώπων " ήταν αρκετό ώστε "ευθέως "(Ματθ. 4, 20),(Μαρκ. 1, 18) να αφήσουν τα δίκτυα, το πλοίο, τον πατέρα τους και να ακολουθήσουν το Διδάσκαλό τους .


Έτσι, η Γαλιλαία, αποτέλεσε το μεγαλύτερο σχολείο της ουράνιας διδασκαλίας. Οι δώδεκα Μαθητές επρόκειτο να γίνουν μετά τη μαθητεία τους Απόστολοι σε όλο τον κόσμο για να κηρύξουν την παγκόσμια σωτηρία. Έγιναν οι συνεχιστές του λυτρωτικού έργου. Όπως χαρακτηριστικά μάς βεβαιώνει Κύριος ημών Ιησούς Χριστός "καθώς απέσταλκέ με ο πατήρ, καγώ πέμπω υμάς". Έτσι, με την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής, η διάνοία τους φωτίστηκε, αναδείχθηκαν πάνσοφοι και σαγήνευσαν την οικουμένη.


Στην Καινή Διαθήκη, τα ονόματα των δώδεκα Αποστόλων, αναγράφονται σε τέσσερις καταλόγους: Ματθ. 10, 1-4 , Μαρκ, 3 ,13-19, Λουκ.6 ,12-16 , Πραξ. 1 ,13. Όλοι τους, ήταν άνθρωποι άσημοι και απλοϊκοί, που όμως επιβεβαιώνουν τη ρήση του Αποστόλου Παύλου "τα μωρά του κόσμου εξελέξατο ο Θεός ίνα τους σοφούς καταισχύνη, και τα ασθενή του κόσμου εξελέξατο ο Θεός, ίνα καταισχύνη τα ισχυρά" (Α΄ Κορ. 1, 27) . Και πράγματι, όπως οι δώδεκα Πατριάρχες, οι υιοί του Ιακώβ, αποτέλεσαν το λαό του Ισραήλ, έτσι και οι δώδεκα Απόστολοι, με το Ευαγγελικό κήρυγμα, γέννησαν τα αναρίθμητα τέκνα της Εκκλησίας. Όπως δώδεκα ήταν οι πηγές των υδάτων που πότισαν τον Ισραηλιτικό λαό στην έρημο, έτσι και οι Απόστολοι πότισαν τον κόσμο με τα "ζωήρρυτα νάματα της θείας διδασκαλίας". Όπως οι δώδεκα βόες κρατούσαν τη χάλκινη θάλασσα στο ναό του Σολωμόντος , έτσι και οι Απόστολοι, ως νοητοί βόες με το άροτρο του Σταυρού, γεώργησαν την Εκκλησία και θυσιάστηκαν στο βωμό του μαρτυρίου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, στην Αποκάλυψη, είδε δώδεκα άστρα (Αποκ. 12, 1) να στέφουν την κεφαλή της γυναίκας -Εκκλησίας, αλλά και δώδεκα πολύτιμους λίθους με γραμμένα τα ονόματα των Αποστόλων (Αποκ. 21, 14) και πάνω σε αυτούς να είναι θεμελιωμένο το τείχος της Άνω Ιερουσαλήμ .


Παρά τις διώξεις, τις κακουχίες, τις θλίψεις, οι Απόστολοι δε λύγισαν, γιατί πάντοτε θυμούνταν τα λόγια του Διδασκάλου τους "ύβρεσι πάντες υμάς πλυνούσι, φυλακαίς εμβάλλοντες και δεσμούντες πικρώς τοις άρχουσι παραδώσουσιν, αλλ΄ορφανούς υμάς ουκ εάσω" (Ρωμανού του Μελωδού, των Αγίων Αποστόλων) και έτσι, χάριτι Θεού, καταξιώθηκαν το στέφανο του μαρτυρίου.


Οι Πρωτοκορυφαίοι των Αποστόλων, Πέτρος και Παύλος, ξεπέρασαν τις ανθρώπινες δυνάμεις τους, διαδίδοντας το λόγο του Ευαγγελίου σε όλη την Οικουμένη. Η Εκκλησία τελεί τη μνήμη τους στις 29 Ιουνίου, γιατί, όπως αναφέρουν οι Άγιοι Ιουστίνος και Ειρηναίος, μαρτύρησαν ακριβώς την ίδια ημέρα, με ένα χρόνο διαφορά, στη Ρώμη. Ο μεν Πέτρος σταυρώθηκε χιαστί με το κεφάλι προς τη γη, ο δε Παύλος αποκεφαλίστηκε .


Ο αδελφός του Πέτρου, ο πρωτόκλητος Απόστολος Ανδρέας, κήρυξε το Ευαγγέλιο σε όλα τα παραθαλάσσια μέρη του Ευξείνου Πόντου, της Βιθυνίας και της Αρμενίας. Περνώντας από τη Βυζαντίδα, έφτασε στην Πάτρα, όπου σταυρώθηκε από τον Αιγεάτη.


Ο Ιάκωβος, γιος του Ζεβεδαίου, κήρυξε σε όλη την Ιουδαία και εξαιτίας της παρρησίας του θανατώθηκε "διά μαχαίρας" από τον Ηρώδη Αγρίππα.


Ο Ιωάννης ο Θεολόγος και Ευαγγελιστής, αδελφός του Ιακώβου, κήρυξε στην Ασία και εξορίστηκε στην Πάτμο από το Δομιτιανό. Είναι ο μόνος Απόστολος, ο οποίος μετέστη εν ειρήνη και πλήρης ημερών στην Έφεσο. Η Εκκλησία μας τιμά την μετάστασή του στις 26 Σεπτεμβρίου.


Ο Φίλιππος από τη Βησθαιδά της Γαλιλαίας, κήρυξε στην Ασία και στην Ιεράπολη, μαζί με την αδελφή του Μαριάμνη και το Βαρθολομαίο. Στην Ιεράπολη σταυρώθηκε.


Ο Θωμάς ο Δίδυμος, πήγε στους Πάρθους, Μήδους, Πέρσες και Ινδούς. Στην Ινδία μαρτύρησε, αφού τον κτύπησαν με ακόντιο .


Ο Βαρθολομαίος, κήρυξε στους Ινδούς και σταυρώθηκε στην Ουρβανούπολη.


Ο γιος του Αλφαίου, ο Ματθαίος, ο τελώνης και Ευαγγελιστής, πήγε στην Ιεράπολη της Συρίας, όπου μαρτύρησε διά λιθοβολισμού. Ο δε αδελφός του Ιάκωβος, σταυρώθηκε, γιατί έλεγξε τους απαίδευτους λαούς.


Ο Σίμων ο Ζηλωτής, ή Κανανίτης, ή όπως ονομάζεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο Ναθαναήλ, κήρυξε στη Μαυριτανία και στην Αφρική, όπου υπέστη σταυρικό μαρτύριο.


Ο Θαδδαίος, έφτασε μέχρι τη Μεσοποταμία, ενώ στην πόλη Αραράτ "κρεμασθείς και τοξευθείς" από τους απίστους ετελειώθη.


Ο Ματθίας, ο οποίος εκλέχθηκε Απόστολος, μετά την ανάληψη του Ιησού Χριστού, προκειμένου να συμπληρωθεί ο κύκλος των δώδεκα Μαθητών, κήρυξε στην Αιθιοπία, όπου και μαρτύρησε.


Βέβαια, η ευθύνη της ιεραποστολής, δεν περιορίζεται μόνο στην χορεία των δώδεκα Αποστόλων, αλλά καλούνται προς τούτο και οι Εβδομήκοντα κρυφοί Μαθητές, οι οποίοι αντιστοιχούν με τους εβδομήντα πρεσβυτέρους του Μωυσή και είχαν τυπολογική σχέση προς τα εβδομήντα έθνη της Οικουμένης.


Τέλος, αξιοσημείωτη είναι η διαχρονικότητα της πρόσκλησης που δέχθηκε, μετά την Πεντηκοστή, και ο Απόστολος Παύλος. Άλλωστε, η Εκκλησία μας, τελεί τη μνήμη του, μαζί με τον Απόστολο Πέτρο, προκειμένου να διαφανεί ότι ο φωτισμός δεν περιορίζεται στο χρόνο και στο χώρο. Ο Πέτρος και ο Παύλος, αντίστοιχα, αντιπροσωπεύουν όλες τις ανθρώπινες κατηγορίες: έγγαμους και άγαμους, αμόρφωτους και μορφωμένους, Ιουδαίους και εθνικούς, μαθητές και μαχητές τού Χριστού, γι΄ αυτό και θεωρούνται Πρωτοκορυφαίοι, Πρωτόθρονοι των Αποστόλων και της Οικουμένης διδάσκαλοι. Η κλήση αυτή απευθύνεται και στους ανθρώπους τής σύγχρονης εποχής, προτρέποντάς τους, να γίνουν απόστολοι της εποχής τους, πάντοτε με την ενέργεια και το φωτισμό τού Αγίου Πνεύματος.


Δίκαια, λοιπόν, η Εκκλησία μας, τιμά τους Αγίους Αποστόλους, και ξεχωριστά την ημέρα της κοιμήσεώς τους, αλλά και όλους μαζί, γιατί όλοι έγιναν τα "θεόπνευστα στόματα τού Θεανθρώπου Λόγου, οι θεόκλητοι συνεργοί της θείας οικονομίας, οι πνευματέμφοροι κήρυκες της παγκοσμίου σωτηρίας και οι ασάλευτοι στύλοι της Εκκλησίας".


Εκκλησία Κύπρου- Δέσποινα ΙωάννουΒασιλείου, Πρεσβυτέρα, ΕκπαιδευτικόςΠΗΓΗ: ΑΚΤΙΝΕΣ

Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2010

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Π. ΣΑΡΑΝΤΗ ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ"

Ομιλία του Π. Σαράντη Σαράντου

για την “ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ”

Δευτέρα 28 Ιουνίου 2010 και ώρα 20.00

στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αμαρουσίου στην ομιλία του Π. Σαράντη Σαράντου

Η κυβέρνηση εντός των επομένων 6 μηνών θα έχει επιβάλλει τον απόλυτο έλεγχο όλων μας μέσω της “ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ”.

*Ειδικοί επιστήμονες μας βεβαιώνουν ότι το παγκόσμιο και εθνικό σύστημα “υποστήριξης” αυτής της μεθοδευμένης “ψηφιακής διακυβέρνησης” βασίζεται στην χρήση του αριθμού του Θηρίου (666).

http://egolpio.wordpress.com/2010/06/27/karta-polith/

Κυριακή, 27 Ιουνίου 2010

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΓΕΡΓΕΣΗΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ "ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ"

" Ένα ενδιαφέρον και ασυνήθιστο περαστατικό που αφηγούνται τα Ευαγγέλια, δημιουργεί κάποιες απορίες στους αναγνώστες". Το παρακάτω άρθρο της ΟΟΔΕ αναλύει το μεγάλο θαύμα του Χριστού για την εκδίωξη των δαιμόνων απο το Γεργεσηνό και την "μεταφορά" τους στα γουρούνια.


http://oodegr.com/oode/grafi/kd/xoiroi1.htm

"Κατένευσε δε Χριστός οικονομικώς, καίτοι το παρ' αυτών εσόμενον ουκ ηγνοηκώς. Δέδωκε γαρ αυτοίς την εξουσίαν, ίνα ημίν γένηται και τούτο μετά των άλλων ωφελείας πρόφασις και ασφαλείας ελπίς... Και μην και τούτο προς τούτοις έξεστι μαθείν, ως από γε του συμβεβηκότος τη των χοίρων αγέλη, ότι εισίν οι αλιτήριοι δαίμονες κακοί, και των υπ' αυτοίς γενομένων επίβουλοι. Τούτο γαρ εκδείξειεν αν και μάλα σαφώς το κατακρημνίσαι τους χοίρους, αποπνίξαι τε τοις ύδασι. και δια τούτο κατένευσεν αιτούσιν αυτοίς ο Χριστός, ίνα εκ του συμβεβηκότος μάθωμεν ημείς, οποίοί τινες εισιν, ως απηνείς τε και θηριώδεις" (Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας)".

ΑΝΘΙΜΟΣ: "ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΑΒΟΛΟ ΝΑ ΧΟΡΕΥΕΙ ΣΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑ ΜΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ"


Ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος απο τον Ιερό ναό του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου αφού ανέλυσε το θαύμα του Χριστού με τη θεραπεία του δαιμονισμένου των Γεργεσηνών αναφέρθηκε και στο θέμα των προκλητικών διαφημίσεων που προβάλλονται συνεχώς απο την τηλεόραση καθώς και των διαφημίσεων των καζίνο που προτρέπουν τους Έλληνες να "παίξουν" και να χάσουν την περιουσία τους σε αυτά.


Έκανε επίσης αναφορά στα καζίνα των Σκοπίων, στα οποία μόνιμοι πελάτες είναι και Έλληνες, που αφήνουν στα Σκόπια τα χρήματά τους όπως και τη γή τους, αφού στο ισόγειο του καζίνου υπάρχει και συμβολαιογράφος με συμβόλαια πωλήσεως ακινήτων των "χαμένων". Διευκρίνησε ότι όλα αυτά είναι διαβολικά έργα, όπως άλλωστε κινούνται απο το διάβολο και οι ευρωπαίοι που με τα μέτρα τους οδήγησαν τη χώρα μας στην κρίση.


Υπενθύμισε επίσης σ' αυτούς που πέφτουν στους πειρασμούς που προβάλλουν οι προκλητικές διαφημίσεις, τον περίφημο λόγο του Αποστόλου Παύλου ότι το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος και εχθρός του Θεού.


Ο κ. Άνθιμος προέτρεψε τους αρμοδίους των εθνικών μας θεμάτων, κυρίως για το θέμα των Σκοπιανών, να μην αφήσουν "το διάβολο να χορεύει στα διπλωματικά μας γραφεία".

Σάββατο, 26 Ιουνίου 2010

ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙ: "ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΚΑΝΔΑΛΟ"


"Πριν λίγες μέρες η "Romfea.gr" έγραψε, ότι είναι ανύπαρκτο το σκάνδαλο της Μονής Βατοπαιδίου, ένα δημοσίευμα το οποίο επιβαιβεώθηκε στο έπακρο από μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής.


Συγκεκριμένα, διαβάσαμε την συνέντευξη του βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη, μέλους της αρμόδιας Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή για το Βατοπαίδι, που παραχώρησε στην εφημερίδα «Καρφίτσα» της Θεσσαλονίκης (18-6-2010) ότι, η υπόθεση του Βατοπαιδίου «δεν είναι σκάνδαλο» και ότι το όλο θέμα είναι «μια συνηθισμένη υπόθεση».Ο κ. Αναστασιάδης λέει συγκεκριμένα ότι: «Η ΝΔ παρέλαβε αυτήν την υπόθεση στο σημείο που οι κάτοικοι της Ξάνθης και της Ροδόπης είχαν ξεσηκωθεί και ζητούσαν να επιστραφούν τα 25.000 στρέμματα παραλίμνιων εκτάσεων αλλά και η λίμνη που είχαν δοθεί στη Μονή Βατοπαιδίου με τις αποφάσεις Δρυ και Φωτιάδη.Τότε η κυβέρνηση της ΝΔ σκέφτηκε ότι αυτό το θέμα πρέπει να λυθεί. Δεν είχε χρήματα, αφού ήδη είχαν δοθεί οι κυριότητες αυτών των περιοχών στη Μονή, να τα αγοράσει και αποφάσισε να εφαρμόσει τη μέθοδο των ανταλλαγών που είναι νόμιμη.Άλλωστε η Μονή είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Υπήρχε δηλαδή μια κυβερνητική απόφαση και καταφύγαμε στη μέθοδο των ανταλλαγών».Δηλαδή σύμφωνα με τα λεγόμενα του κ. Αναστασιάδη, αλλά και για όποιον έχει κοινό νου, φαίνεται ότι η τότε Κυβέρνηση έδωσε λύση σε ένα θέμα που δημιουργούσε εντάσεις στην περιοχή.Οι ανταλλαγές ήταν θέμα κυβερνητικού χειρισμού και δεν ήταν σε καμία περίπτωση επιλογές των Βατοπαιδινών Μοναχών, όπως διοχετεύτηκε στον τύπο με την γνωστή διαδικασία.Σε Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ημερομηνίας 8/3/2006 αναφέρονται χαρακτηριστικά τα εξής: «Με τον τρόπο αυτό (με τις ανταλλαγές) και μετά από συντονισμένους κυβερνητικούς χειρισμούς δόθηκε λύση σε ένα από τα σημαντικότερα θέματα που αφορούσαν τους Νομούς Ξάνθης και Ροδόπης και αποτέλεσαν αιτία κοινωνικής έντασης στην περιοχή».Ο κ. Αναστασιάδης μιλάει ξεκάθαρα: «Κατά τη δική μου άποψη δεν υπάρχει σκάνδαλο. Είναι μια συνήθης υπόθεση. Μπορεί να έχει μια κινητικότητα και σε ορισμένες περιπτώσεις μια υπερβολή, ωστόσο στη βάση της στηρίζεται σε νομικό πλαίσιο. Αυτά που έγιναν δεν είναι αυθαίρετα. Ο υπουργός που δέχτηκε τη γνωμοδότηση του νομικού συμβουλίου του κράτους δεν παρανόμησε. Εν πάσει περιπτώσει αν η σημερινή κυβέρνηση πιστεύει ότι το νομικό συμβούλιο είναι άχρηστο ας το καταργήσει. Να δούμε τότε ποιοι θα συμβουλεύουν τότε τους υπουργούς για κάθε θέμα που θα προκύπτει… Δεν είναι όμως σκάνδαλο με την έννοια ότι έγινε κάτι παράνομο, ξεπουλήθηκε η γη, ότι υπάρχει «μαύρο» χρήμα ή ότι πήραν οι πολιτικοί χρήματα. Δεν βρέθηκε ούτε ένα ευρώ που να έχει κινηθεί προς αυτές τις κατευθύνσεις».Η Μονή Βατοπαιδίου όπως πολύ καλά ανέφερε και ο κ. Αναστασιάδης είνα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.Όπως δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε ένα Δήμο γιατί με κάποιες νόμιμες ενέργειες και δραστηριότητες αποφέρει ωφέλη για τους δημότες του και που από τα ωφέλη αυτά δεν κερδίζει τίποτα ο Δήμαρχος, ούτε μπορούμε να κατηγορήσουμε τη Μονή Βατοπαιδίου ή τον Ηγούμενό της για τις δραστηριότητες που επέδειξε.Εξάλλου οι ειδικοί από την «Επιτροπή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομη Δραστηριότητα» που κατέθεσαν στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής είπαν ότι δεν «προέκυψε πιθανότητα αδικήματος ενεργητικής δωροδοκίας στην υπόθεση της Μονής Βατοπαιδίου», ότι «δεν υπάρχει τίποτε μεμπτό, τίποτε παράνομο, καμία δωροδοκία».

Τώρα δεν είναι άξιο απορίας, γιατί να βρίσκεται στην επικαιρότητα μία υπόθεση για δύο περίπου χρόνια; Μήπως συμφέρει κάποιους; Μήπως το Βατοπαίδι χρησιμεύει ως μέσο για να πλήξει ο κάθε πολιτικός τον αντίπαλό του;Κάποιοι μάλιστα προσπαθούν να διαβάλλουν συνεχώς τον Ηγούμενο της Μονής Βατοπαιδίου Εφραίμ για δικά τους προσωπικά ωφέλη.Τέλος, πληροφορίες αναφέρουν, ότι προσπαθούν να μεταφέρουν παραπλανητικές πληροφορίες ακόμη και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο."ΡΟΜΦΑΙΑ

Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2010

ΛΟΓΟΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ


"Μέσα στη δίνη της οικονομικής δυσπραγίας, δεν έμεινε στο απυρόβλητο το πολύπτυχο κοινωνικό έργο της Εκκλησίας μας, η μισθοδοσία του ιερού μας κλήρου, η διεκπεραίωση και ολοκλήρωση διοφόρων εκκλησιαστικών δραστηριοτήτων. Αρχικός σκοπός η πολυθρυλούμενη φορολόγηση τωβ εκκλησιαστικών νομικών προσώπων και τελικός ο επαναπροσδιορισμός των σχέσεων Εκκλησίας- Κράτους. Με δεδομένη την εμπειρία της καθημερινότητας, μπορούμε ψύχραιμε και ειλικρινά να καταθέσουμε τις εξής ανατίρρητες αλήθειες:


-Γίνεται συχνά λόγος ότι οι παπάδες αντιδρούν για τα παγκάρια.

Οφείλουμε στο σημείο αυτό μία διευκρίνηση: ΚΑΝΕΙΣ ιερέας δεν μισθοδοτείται απο τα έσοδα των παγκαριων των Ιερών Ναών ή απο το κεντρικό ταμείο της Ιεράς Μητροπόλεως. Η μισθοδοσία του ιερού κλήρου της Ελλάδος αποτελεί συμβατική υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας που απορρέει απο συμφωνία του Ελληνικού Δημοσίου με την Εκκλησία της Ελλάδος. Γι' αυτό το λόγο ο κάθε κληρικός είναι ταυτοχρόνως μετά τη χειροτονία του και δημόσιος υπάλληλος, ώστε να του εξασφαλίζεται μία αξιοπρεπής και -ειλικρινά- καθόλου πλουσιοπάροχη διαβίωση. (Αρκεί να σημειωθεί πως ένας κληρικός με προσόντα (π.χ πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό κ.τ.τ) αμείβεται λιγότερο απο ένα άλλο δημόσιο υπάλληλο με τα ίδια προσόντα). Επομένως σε ΚΑΜΙΑ απολύτως περίπτωση ένας κληρικός δεν εξαρτάται οικονομικά απο το παγκάρι της ενορίας του.


-Τα έσοδα ενός ενοριακού ναού (παγκάρι, δωρεές, περιουσία κ.τ.τ) απόκεινται σε δμόσια διαχείρηση.

Τη διαχείρηση αυτή εκτελούν οι εκπρόσωποι των ενοριτών στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο δηλ. οι γνωστοί σε όλους εκκλησιαστικοί επίτροποι. Καμία απόφαση δν παίρνει απο μόνος του ο ιερέας-πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου χωρίς την ομόφωνη γνώμη των άλλων. Στο τέλος της χρονιάς υποβάλλονται στην εποπτεύουσα διοιητική αρχή, δηλ την Ιερά Μητρόπολη, ο προϋπολογισμός της επόμενης και ο απολογισμός της προηγούμενης χρονιάς για έγκριση. Επομένως η διαχείρηση για την οποία μιλούμε είναι διπλά ελεγχόμενη και μάλιστα περιοδικά γίνονται έλεγχοι απο το σώμα ελεγκτών δημοσίας διοίκησης. Άρα στη διαχείρηση αυτή υπάρχει απόλυτη διαφάνεια.


-Με τα έσοδα ενός ενοριακού ναού (παγκάρι, δωρεές, περιουσία κ.τ.τ) αντιμετωπίζονται οι λειτουργικές ανάγκες μιάς ενορίας.

Λέγοντας λειτουργικές ανάγκες εννοούμε τους μισθούς του προσωπικού, τους λογαριασμούς συντήρησης του ναού, του πνευματικού κέντρου, των περιουσιακών στοιχείων, τα έξοδα εκτάκτων καταστάσεων και γεγονότων, τα έργα του Ι. Ναού (οικονομικά, αναστηλωτικά, διακοσμητικά,τεχνολογικά κ.τ.τ.), τις εκδόσεις (βιβλίων, περιοδικών, εντύπων). Φυσικά τα χρήματα που περισσεύουν διατίθενται είτε για την ενίσχυση του υπάρχοντος φιλοπτώχου ενοριακού ταμείου είτε απευθείς στις στις φιλανθρωπικές ανάγκες της ενορίας. Θεωρείται αυτονόητο πώς η κάλυψη των ανθρώπινων αναγκών, ιδιαίτερα σε δύκσολες κοινωνικές συνθήκες, προηγείται έναντι οποιουδήποτε άλλου ενοριακού έργου ή δραστηριότητας.


-Το ελληνικό κράτος φορολογούσε ανέκαθεν τα έσοδα της κηροπωλησίας απο τα παγκάρια των ναών.

Άλλοτε το ποσοστό της φορολόγησης έφθανε έως το 35%! Και είναι απορίας άξιο πώς ένα Νομικό Πρόσωπο, δηλαδή το ελληνικό δημόσιο, φορολογεί ένα άλλο νομικό πρόσωπο, δηλαδή την Εκκλησία και το κοινωνικό της έργο. Φορολογεί ποτέ κανείς τον εαυτό του; Παράλληλα, χωρίς να επιχορηγεί καμία εκκλησιαστική δραστηριότητα, όπως η λειτουργία των υπηρεσιών της Ιεράς Συνόδου ή των Ιερών Μητροπόλεων, επέβαλε ώστε η κάλυψη τέτοιων εξόδων να επιβαρύνει τις ενορίες μέσα απο την κηροπωλησία.


-Κανένα σχεδόν εκκλησιαστικό ίδρυμα δεν επιχορηγείται κρατικά πλήν ελαχίστων εξαιρέσεων και ορισμένων πανιχρών οικονομικών "προσφορών", που επαφίενται στην ακλή διάθεση φίλων της Εκκλησίας πολιτικών. Παρά το ότι ακουγονται πολλά και επαινετικά για το φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας (πρβλ. ομιλίες πρωθυπουργού και Αρχιεπισκόπου στο υπουργικό συμβούλιο της 22-12-2009), στήριγμα του έργου της είναι και θα είναι πάντοτε ο ευσεβής λαός που με περίσσια εμπιστοσύνη καταθέτει τον οβολό του. Μάλιστα είναι συγκινιτικό που οι ασθενέστεροι οικονομικά το κάνουν με περίσσια αρχοντιά και γενναιοδωρία σε σχέση με τους "έχοντες και κατέχοντες".


-Η κάθε ενορία συντρέχει το γενικότερο φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό έργο της Μητροπόλεως. Ένα ποσοστό απο τα έσοδα του παγκαρίου προορίζεται γι' αυτές τις δραστηριότητες που εκπλήσσουν συχνά με το εύρος τους και το πλήθος των ανθρώπων που εθελοντικά εργάζονται σ' αυτές. Μ' άλλα λόγια προσφέρεται μεγάλη εργασία χωρίς μεγάλο οικονομικό κόστος. Κι' αυτό οφείλεται στη χρηστή, νοικοκυρεμένη, υποδειγματική διαχείρηση και το πλήθος των εθελοντών. Ίσως το γεγονός αυτό θα μπορύσε να αποτελέσει πρότυπο στη γιγάντια προσπάθεια για το νοικοκύρεμα του Κράτους. Γιατί αυτό το κράτος στις δύσκολες στιγμές ξέρει να προσφεύγει και να φορολογεί υπέρογκα καθετί το νοικοκυρεμένο σ' αυτόν τον τόπο!


-Τα προσφερόμενα στους ιερούς ναούς σε τελική ανάλυση είναι αποτέλεσμα της ευσέβειας του λαού μας, που συνδέεται με έναν ακατάλυτο ομφάλιο λώρο με την πίστη και την Εκκλησία του. Άραγε ρτήθηκε αυτός ο λαός ποτέ, άν τα όσα προσφέρει στην Εκκλησία του με εμπιστοσύνη θα ήθελε να διαρπάζονται και να αταλήγουν σε σκοπούς διαφορετικούς απο την επιθυμία του; Δεν είναι αναφαίρετο, δημοκρατικό και απόλυτο δικαίωμά του να διαθέτει την προσφορά του σε κείνον που εμπιστεύεται; Μήπως με τον οικονομικό στραγγαλισμό των ενοριών καταστρέφουμε και το τελευταίο αποκούμπι ελπίδας για τους συμπολίτες μας; Και τί αναφέρει κανείς για τις πάμπτωχες ενορίς της υπαίθρου, που αγωνίζονται να σταθούν μέσα στην γενική εγκατάλειψη των χωριών μας, με τα λιγοστά έσοδα και τα ολιγάριθμα εκκλησιασματά τους! Όταν οι υπηρεσίες και τα σχολειά στις κωμοπόλεις και στα χωριά μας κλείνουν, μένει μόνον ο παπάς για να χτυπάει την καμπάνα και να ενοχλεί την ένοχη συνείδηση της πολιτείας με την υπόμνηση πως άν κι ακόμη και ο τελευταίος κρατικός υπάλληλος έφυγε, αυτός θα παραμένει για να θυμίζει στους λιγοστούς εναπομείναντες ότι ο Θεός τους θυμάται, έστω και άν οι άνθρωποι τους ξέχασαν.


"Επιλέιψει γαρ με διηγούμενον ο χρόνος" για την πληθωρική και καθοριστική παρουσία της Εκκλησίας και του Ορθοδόξου Έλληνα κληρικού μέσα στην ελληνική κοινωνία. είναι τουλάχιστον άκομψο, άν όχι άδικο και υποβολιμαίο, να προβάλλεται στην κοινή γνώμη για τους αθρώπους της Εκκλησίας μία εικόνα εχόντων και επιμόνως κατεχόντων "αρπακτικών". Στην Εκκλησία μας δεν υπάρχουν τέτοιες κατηγορίες αλλά μία και μοναδική: ΟΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ "κατά πάντα και διά πάντα" κλήρος και λαός του Θεού σε μία συμπόρευση σταυραναστάσιμη με τελικό σκοπό τη βίωση της "εντός ημών Βασιλείας του Θεού". Άς μας δοθεί τουλάχιστο το δικαίωμα- γιατί για όλους μας είναι πραγματική χαρά- να προσφέρουμε τον εαυτό μας και τα όσα οι πιστοί μας εμπιστεύονται, για νε μετατρέπουμε, με τη χάρη του Θεού, τη ζωή των εμπερίστατων συνανθρώπων μας και όλων των φιλοχρίστων πιστών μας σ' ένα κομμάτι του παραδείσου."


" ΛΟΓΟΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ", του Πρωτοπρεσβυτέρου Χαριλάου Παπαγεωργίου, γραμματέως Ι.Μ Δημητριάδος, προϊσταμένου Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Νικολάου Βόλου, περιοδικό ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ι.Μ Δημητριάδος, Μάϊος-Ιούνιος 2010

Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΚάθε μέρα τα λεγόμενα "πρωϊνάδικα" βομβαρδίζουν τον ελληνικό λαό με "προγνώσεις" και "προβλέψεις" που τάχα μας δίνει η αστρολογία. Και υπάρχουν μάλιστα αφελείς Έλληνες και μάλιστα Χριστιανοί (!) οι οποίοι δεν περνούν ούτε μια μέρα χωρίς να μάθουν για το ζώδιο τους, τα οικονομικά τους, τα ερωτικά τους ή τα της υγείας τους! Μάλιστα ο Alpha την Κυριακή, ώς ιδιωτικό κανάλι που είναι, αντί να προβάλει τη Θεία Λειτουργία, όπως κάνει η ΕΤ1 και η ΕΤ3 προβάλλει τις μπούρδες της Μπήλιου...


Ακολουθεί λοιπόν ένα κείμενο απο το βιβλίο του Μητροπολίτου Αχελώου κ. Ευθυμίου "Αθώος, Αναίρεση των βασικών ερεισμάτων της απιστίας", το οποίο αποδεικνύει ότι η αστρολογία είναι μια τρανταχτή απάτη και ότι όσοι την ακολουθούν είναι... ακραία μωρόπιστοι...


Αφού αναλύει την έννοια της αστρολογίας καθώς και τη θεολογική της θεώρηση προχωρά στην επιστημονική θεώρησή της.
"... γ) Επιστημονική θεώρηση της Αστρολογίας. Σημειόνομε πιό κάτω τη διακήρυξη της γερμανικής Αστρονομικής Εταιρείας που έχει ιστορία 100 ετών, στην οποία περιέχεται η επιστημονική άποψη για την αστρολογία:"Η Αστρονομική Εταιρεία, ώς αντιπρόσωπος της αστρονομικής επιστήμης στη Γεμρναία κατά τη Συνέλευσή της στη Βόννη εξ' αφορμής της συνεχώς επεκτεινόμενης αστρολογίας κάμνει την ακόλουθη προειδοποίηση: Η πίστις, ότι η θέσις των αστερισμών επιδρά κατά τη γέννηση ενός ανθρώπου και καθορίζει τη μελλοντική του εξέλιξη, ότι μπορεί κανείς να μάθη για πράγματα ιδιωτικά ή δημόσια συμβουλευόμενος τα άστρα, προέρχεται απο την εικόνα και την πεποίθηση ότι η Γή με τους ανθρώπους της είναι στο κέντρο των κοσμικών γεγονότων. Η εικόνα αυτή απο πολλά χρόνια έχει καταβυθισθή. Ότι παρουσιάζεται σήμερα ώς Αστρολογία, Κοσμοβιολογία κ.λ.π δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα μίγμα δεισιδαιμονίας, τσαρλατανισμού και εμπορίου... Η Αστρολογία είναι απλώς και μόνον ένα σύστημα κανόνων παιχνιδιού που γίνεται αυθαίρετα αποδεκτό. Ένα τέτοιο σύστημα δε μπορεί να έχει την απαίτηση να θαμελιωθή σε επιστημονικές βάσεις και να δώση ερμηνείες και προγνωστικά σε ιδιωτικά και δημόσια ζητήματα.Τα επιστημονικά Αστεροσκοπεία, και οι αστρονόμοι που εργάζονται σε αυτά παρακαλούνται να διαφωτίζουν ιδιωτικά και δημόσια το κοινό για την αστρολογία. Η κρίσις την οποίαν θα διατυπώνουν δεν θα είναι παρά αυτή την οποία εκφράζει εδώ η Αστρονομική Εταιρεία. "

(Mitteilungen der Astronomische Gesellschaft, Bonn 1949, 5-6)Η Καταδίκη της αστρολογίας απο μιά τόσο επίσημη και επιστημονική Εταιρεία των Γερμανών αστρονόμων είναι πραγματικά συντριπτική. Όσοι έχουν τον κοινό νού μπορούν εύκολα να καταλάβουν ότι εδώ δεν πρόκειται για μια κάπως απλή άποψη και θέση, αλλά για μιά υπόθεση που συνδέεται με τη δεισιδαιμονία, τον τσαρλατανισμό και το εμπόριο...Συμπέρασμα:

Η Αστρολογία δεν έχει κανένα επιστημονικό έρεισμα. Είναι καθαρή δεισιδαιμονία που αναπτύσσεται όπου επικρατεί αμάθεια και θρησκευτική άγνοια!""Αθώος", του Μητροπολίτου Αχελώου κ. Ευθυμίου.Αυτά αναφέρει, λοιπόν, η Γερμανική Αστρονομική Εταιρεία! Και όμως, κάποιοι συνάνθρωποί μας υποτιμούν την νοημοσύνη τους με τα άστρα και τα ζώδια που... τους φέρνουνε εμπόδια στην ένωσή τους με τον Επουράνιο Πατέρα τους, το Θεό.
Το μόνο που απομένει τώρα είναι:ΝΑ ΞΥΛΩΣΟΥΝ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΥΣ (ΤΑ ΤΖΑΜΠΑ ΛΕΦΤΑ ΔΗΛΑΔΗ) ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ "ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ" ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΤΗ ΠΟΥ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΕΡΒΙΡΑΝ…

ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΟ. ΣΥΓΚΡΟΥΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ ΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ; ΜΕΡΟΣ 1οΕπειδή ακούγονται συχνά, τελευταία κυρίως, τα αθεϊστικά παραμύθια περί σύγκρουσης Θρησκείας και Επιστήμης θα παρουσιαστούν εδώ τα λόγια ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ των περασμένων αιώνων επι του θέματος. Διαβάζοντας ο αναγνώστης αυτά που έγραψαν οι μεγάλες διάνοιες της παγκόσμιας επιστήμης καταλαβαίνει εύκολα ότι όχι μόνο η θρησκεία συγκρούεται με την επιστήμη, αλλά ότι αντιθέτως, η θρησκεία υπήρξε το κύριο μέσο τους για να πετύχουν το σκοπό τους.
Ιωάννης Κέπλερ


"Και η ψυχή μου επίσης ας ψάλλη τον αίνο του Κυρίου, του Δημιουργού ώς την τελευταίαν μου πνοή. Εις αυτόν ανήκει τιμή και δόξα εις τους αιώνας. Αμήν."


Επίσης έγραψε:

"Ερευνώντας τη Δημιουργία, είναι σαν να εγγίζω τον Θεόν με τα χέρια μου"

Για τον Κέπλερ, ο περίφημος μαθηματικός Bertrand έγραψε:"Έξοχος και τολμηρός εις τας έρευνάς του δεν υπερηφανεύεται όταν ευρίσκη και εν τη χαρά του θριάμβου του τον Θεόν μόνον δοξάζει. Η μεγάλη ψηχύ του δεν ήτο κενόδοξος. Δεν επεθύμησεν ούτε τας τιμάς, ούτε τας επευφημίας των ανθρώπων"
HERSCHEL sir William

Άγγλος αστρονόμος"Όσον περισσότερον ευρύνεται το πεδίον της επιστήμης, τόσον πολυαριθμότεραι καθίστανται αι αποδείξεις περί υπάρξεως παντοδυνάμου δημιουργικής πανσοφίας"
BOUSSINESQ Zoseph


Γάλλος μαθηματικός και φυσικός"Η ύπαρξις του Θεού δεν είναι μόνον υπόθεσις, αλλά αποδεκτό επιστημονικό πόρισμα εκ των νόμων του Σύμπαντος"
SABATIER Paul


Γάλλος χημικός


"Έχω την γνώμην ότι είναι παράλογον το να αντιτάξει κανείς την θρησκείαν προς την επιστήμην. Η αντίταξις της μεν κατά της δε ουδεμίαν ωφέλειαν δύναται να επιφέρη, είναι δε κυρίως έργον ανθρώπων κακώς πληροφορημένων και δια την μίαν (θρησκείαν) και δια την άλλην (επιστήμην)"
BRAUN Werhner von

Γερμανοαμερικανός φυσικός και μηχανικός"Η επιστήμη και η θρησκεία δεν είναι ανταγωνίστριαι αλλά αδελφαί. Και οι δύο εμβαθύνουν στην ύψιστη Αλήθεια..."
LODGE σερ Όλιβερ Ιωάννης

Άγγλος φυσικός"Πιστεύω ότι η προσευχή είναι το μέσον δια την επικοινωνίαν του ανθρώπου με τον Θεό και ότι το Άγιο Πνεύμα είναι πάντα έτοιμο να μας βοηθήση στην τάσι μας προς το αγαθό και την αλήθεια"
AGASSIZ Louis

Ελβετός γεωλόγος και παλαιοντολόγος"Ο κόσμος είναι η οφθαλμοφανεστέρα απόδειξις της υπάρξεως του προσωπικού Θεού ποιητού πάντων των όντων και Προνοητού του κόσμου".

CHAUVEN Remy

Βιολόγος"Πλήν των άλλων ο Θεός θέλησε να υπάρξη ο κόσμος και προσπαθεί να εκδιώξη απ' αυτόν το κακό και την αμαρτία"
WALLACE lord Russel


Άγγλος φυσιολόγος, ένας απο τους ιδρυτές της ζωολογικής γεωγραφίας"Πάντες οι μέγιστοι επιστήμονες ήσαν θρήσκοι, ουδαμώς δε εδυσκολεύοντο να συμβιβάσουν την επιστήμη προς την πίστι. Μόνο αι μέτριαι εύρισκον ότι η περιορισμένη διάνοιά των είναι ανεπαρκής δια να περιλάβη και την επιστήμην και την πίστι"

Απο το εξαίρετο βιβλίο του π. Μητροπολίτου Πειραιώς Καλλινίκου Καρούσου "Οι επιστήμονες μιλούν για το Θεό".

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...

Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2010

Ο ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΝΑΖΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΚΟΙΜΟΥΝΤΑΙ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΚΑΙΡΟΥ...
Ο βουλευτής του ΛΑ.Ο.Σ κ. Κυριάκος Βελόπουλος δίνει, μέσα απο την εκπομπή "Ελληνιστί", ΣΥΝΤΑΡΑΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ για το μεγάλο ορυκτό πλούτο της Ελλάδας και ιδιαιτέρως της Μακεδονίας, με τον οποίο η χώρα μας όχι μόνο βγαίνει απο την κρίση, αλλά και έχει και τεράστιο απόθεμα... Όλα αυτά τα στοιχεία προέρχονται απο απόρρητες έρευνες στο έδαφος της πατρίδας του Μεγίστου των Ελλήνων Αλεξάνδρου και κάνουν τον καθένα μας να τρίβει τα μάτια του


Σύμφωνα με αυτά ο χρυσός της Μακεδονίας μας μπορεί να αγγίξει μέχρι και το 1 τετράκις εκατομμύριο ευρώ (!). Ακούσατε καλά;Και οι πολιτικοί μας... πέρα βρέχει!Μήπως αναριωτιέστε τώρα γιατί γίνονται όλα αυτά σχετικά με τη Μακεδονία και τις επιδιώξεις των Σκοπιανών; Μήπως τους ενδιαφέρει τόσο άν ο Μ. Αλέξανδρος είναι Έλληνας ή Σλάβος; Ή μήπως κόπτονται να λέγονται Μακεδόνες για τη μακρά ιστορία της Μακεδονίας, η οποία δεν είναι ελληνική, ΑΛΛΑ ΕΛΛΑΔΑ; ΞΥΠΝΑΤΕ!


Θα πούν βέβαια οι εν Ελλάδι αριστεροπολιτικάντηδες: "Ποιός τώρα κάθεται να ακούσει έναν... ακροδεξιό"! Και όμως ο "ακροδεξιός" Βελόπουλος ξεγυμνώνει κάθε φορά είτε απο τα βιβλία του είτε απο το Κοινοβούλιο τα σχέδια των διαφόρων "καλοθελητών". Πότε θα τον ακούσουμε;


Ιδού τα βίντεο :


ΦΙΜΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ...


Λόγω της πρόσφατης προσπάθειας πεντηκοστιανού μπλόγκ να φιμώσει τα Ορθόδοξα σχόλια του "Αντιαιρετικού", τα οποία και ξεγύμνωναν τα ψεύδη που περιείχε τον εν λόγω άρθρο, δημοσιεύονται οι κάτωθι ορθόδοξες διευθύνσεις στις οποίες μπορεί κάποιος να καταλάβει τα μέτρα που λαμβάνουν οι εχθροί της Ορθοδοξίας για να φιμώσουν την Αλήθεια της... Μια ιστορική αναδρομή σε φιμώσεις Ορθοδόξων απο αιρετικούς:


http://antiairetikos.blogspot.com/2010/06/blog-post_20.html Προσπάθεια φίμωσης του "Αντιαιρετικού" απο παντηκοστιανούς.

http://www.oodegr.com/oode/protestant/tyxikos1.htm Η φίμωση Ορθοδόξου απο το αιρετικό περιοδικό "Τυχικός" (αυτό που χλεύαζε το Βατοπαίδι)
http://antiairetikos.blogspot.com/2009/04/blog-post_23.html Επιχείρηση φίμωσης της Αλήθειας απο τους μάρτυρες της Σκοπιάς.

http://www.oodegr.com/oode/epitheseis/wiki1.htm Προσπάθεια των ΜτΙ να φιμώσουν στη Βικιπαίδεια την ΟΟΔΕ.


http://www.apologitis.com/gr/ancient/epitheseis.htm Συνεχείς επιθέσεις με ιούς στην ιστοσελίδα του Ανώνυμου Απολογητή, αλλά και φίμωση απο γνωστό περιοδικό Χριστιανού αναγνώστη.


http://www.apologitis.com/gr/ancient/ysee/ysee_fasismos.htm Κανονική επίθεση απο νεοπαγανιστική σέχτα κατά της ιστοσελίδας του "Ανώνυμου Απολογητή" και προσπάθεια "εξαφανισής" του απο το διαδύκτιο...

http://www.oodegr.com/oode/epitheseis/oode1.htm Επίθεση χάκερ κατά της ΟΟΔΕ με σκοπό να "κατεβάσει" την ιστοσελίδα...

Αυτές είναι κάποιες μόνον απο τις επιθέσεις που έχει δεχθεί το Ορθόδοξο διαδύκτιο στην προσπάθειά του να υπερασπιστεί την Αλήθεια που εκφράζει, την Αλήθεια της Ορθοδοξίας. Αυτά όλα τί δείχνουν; Ότι πολύ απλά, όταν οι αιρετικοί φτάνουν σε αδιέξοδο και καλούνται να απαντήσουν στα επιχείρηματα των Ορθοδόξων, τότε ΦΙΜΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΠΛΑΝΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΛΑΤΕΙΑ. Άλωστε ποιός μπορεί να τα βάλει με την ΑΛΗΘΕΙΑ;

Απ΄ ότι φαίνεται ο Χίτλερ και ο Γκέμπελς βρήκαν τους κατάλληλους διαδόχους τους στα πρόσωπα των εχθρών της Ορθοδοξίας...

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΛΕΒΑΝΤΟΣ: ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Απο το ιστολόγιο του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΕΛΕΒΑΝΤΟΥ

Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2010

ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

Αναφέρεται η δοξασία της μετενσαρκώσεως στην Αγία Γραφή, ή μήπως και αυτό είναι ένα κόλπο για να παραμυθιάζουν οι ανατολικολιγούρηδες αφελείς Χριστιανούς, με σκοπό να τους παρασύρουν στις σέχτες τους; Ο Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Κωστώφ δίνει την απάντηση.


Μ(ανώλης) Μ(ελινός): ... Ποιά είναι η σχέση της (μετενσάρκωσης) με την Αγία Γραφή;

π. Ι(ωάννης): Η Αγία Γραφή την απορρίπτει τελείως. Ας θυμηθούμε ένα βασικό χωρίο της προς Εβραίους Επιστολής, το: "Απόκειται τοίς ανθρώποις άπαξ αποθανείν, μετά δε τούτο κρίσις" (θ' 27). Μια φορά θα διχωριστεί η ψυχή απο το σώμα. Εξάλλου όλη η Αγία Γραφή μιλά για την κρίση των ανθώπων, τόσο μετά το θάνατο, όσο και κατά τη Β' Παρουσία του Κυρίου. Ήδη στη συζήτηση μας αυτή αναφερθήκαμε πολλές φορές στο θέμα της κρίσεως. Η πίστη, όμως, στη μετενσάρκωση οδηγεί τους ανθρώπους στον ηθικό αμοραλισμό: "Κάντε ότι θέλετε. δεν υπάρχει κρίση των πεπραγμένων! Το μόνο που θα λαμβάνει χώραν θα είναι μια εναλλαγή "οχημάτων" για τη ψυχή σας. Σήμερα θα είναι σ' ένα ανθρώπινο σώμα, αύριο σ' ένα άλλο, μετά απο εκατό χρόνια θα μπεί σ' ένα ζώο, ύστερα σε φυτό και πάει λέγοντας... Δεν υπάρχει κανείς που να σας ζητήσει λογαριασμό! Θαυμάσιο κόλπο του διαβόλου για άγρα οπαδών...

Μ.Μ: Θα ξέρετε, βέβαια, ότι πολοί πάνε να στηρίξουν τη μετενσάρκωση στα λόγια του Κυρίου: "Ηλίας ήδη ήλθε... Τότε συνήκαν οι μαθηταί ότι περί Ιωάννου του Βαπτιστού είπεν αυτοίς" (Ματθ. ιζ' 12-13). Να, ισχυρίζονται, ο ίδιος ο Κύριος λέει ότι ο Πρόδρομος είναι η μετενσάρκωση του Ηλία.

π.Ι: Ώ, της ανοησίας! Για να λάβει χώραν μετενσάρκωση πρέπει να έχει επέλθει, σύμφωνα με τους οπαδούς της, προηγουμένως θάνατος και η ψυχή να είναι ελεύθερη, χωρίς σώμα δηλαδή, για να μπορέσει να εισέλθει σε καινούργιο. Έ, ο Προφήτης Ηλίας είναι, σύμφωνα με τη Γραφή, ο ένας απο τους δύο ανθρώπους- ο άλλος είναι ο Ενώχ- που δεν έχει πεθάνει! Πώς, λοιπόν, θα γινόταν μετενσάρκωσή του στον Πρόδρομο; Τέτοια μυαλά κουβαλάνε οι αρνητές της πίστεως! Τί σχέση, τώρα, έχουν ο Προφήτης Ηλίας και ο Πρόδρομος; Την ξεκαθαρίζει ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στον πατέρα του Τιμίου Προδρόμου: Ο Ιωάννης θα είναι "εν πνεύματι και δυνάμει Ηλιού"(Λουκ. α' 17) θα έχει δηλαδή το προφητικό χάρισμα και τη παρρησία του Προφήτη Ηλία. Απλώς αυτό! Τίποτε άλλο!

Απο το υπέροχο βιβλίο του πατρός Ιωάννου Κωστώφ "Πίστη και Λογική", σελ. 274-275.

ΦΙΛΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΝΩΣΙΣ "ΚΟΣΜΑΣ ΦΛΑΜΙΑΤΟΣ": "ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ;"


Φιλορθόδοξος Ένωσις Κοσμάς Φλαμιάτος


Έδρα: Βασ. Ηρακλείου 30, 546 24 Θεσσαλονίκη ― Ενημερωτικο Δελτιο 19


ΘΑΥΜΑΣΤΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ


ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ


Αποδέχονται αυτό το επίπεδο δικαιοσύνης στην Εκκλησία;


Γιατί μοναστήρια και πνευματικοί πατέρες μένουν απαθείς στην συντελούμενη αδικία;


Στην εφημ. της Καλαμάτας «Φωνή» (21/6/2010) και υπό τον τίτλο «Διωγμός μοναχής» δημοσιεύεται το υπ' αριθ. 294/10,7-6-2010 Έγγραφο του μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου Σαββάτου προς μοναχή 75 ετών της Ι. Μ. Αγ. Κων/νου και Ελένης Καλαμάτας, δίνοντας συνέχεια στον άδικο και αντικανονικό διωγμό που από πέρυσι άρχισε εναντίον της Ι. Μονής, σύμφωνα με τις δημοσιεύσεις των εφημερίδων. Το περιεχόμενο του Εγγράφου είναι το εξής:


"Οσιωτάτη μοναχή, κατόπιν της απειθούς και ανυπακόου συμπεριφοράς σας, του ανεπίτρεπτου περιεχομένου των κατά συρροήν εγγράφων σας, ως και του τελευταίου υπ' αριθ. 126/10, της 4ης Ιουνίου 2010 και του αναιδούς τρόπου εκφράσεως προς το πρόσωπον ημών, εντελλόμεθα υμίν όπως μεταβήτε_επί_εξάμηνον (6μηνον) από της λήψεως του_παρόντος, δια παραμονήν και άσκησιν, εις την Ιεράν Μονήν Χρυσοκελλαριάς.


Εις περίπτωσιν μη υπακοής θα υποστήτε τα υπό των Ιερών κανόνων οριζόμενα.


Ο Μεσσηνίας Χρυσόστομος».


Σχόλια στα παραπάνω:


1. Όπως σημειώνεται στην εφημερίδα: «τα έγγραφα των οποίων ποιείται μνείαν ο μητροπολίτης κ.κ. Χρυσόστομος», του τα έστελναν «κατόπιν συναποφάσεως απασών των μοναζουσών, των οποίων αύτη ετύγχανε εκπρόσωπος». Ο Μητροπολίτης, λοιπόν, τιμωρεί αντιπροσωπευτικά!


2. Κανένα παράδειγμα από τα ανεπίτρεπτα τάχα παραπτώματα της μοναχής δεν περιέχεται στο Έγγραφο, παρά μόνο χαρακτηρισμοί κατ’ αυτής κατά την προσωπική «κρίση» του Μητροπολίτη, ο οποίος τους βρίσκει «αναιδείς» χωρίς και να τους παρουσιάζει. Και αυθαίρετα προβαίνει σε εκδίκηση-τιμωρία, στέλνοντας την 75 χρονών μοναχή στην εξορία! Υπακοή κατά τον Μητροπολίτη φαίνεται ότι είναι η συμμόρφωση της μοναχής προς τις άδικες διαταγές του, η ισοπέδωση της προσωπικότητός της, η αφαίρεση της θεόσδοτης ελευθερίας της.


3. Ερωτώνται οι νομικοί κύκλοι της Εκκλησίας, οι ηγούμενοι των μοναστηριών να μας ενημερώσουν:


α) Μια μοναχή κρίνεται από τον Μητροπολίτη ή από το ηγουμενοσυμβούλιο της Ι. Μονής;


β) Η ποινή επιβάλλεται χωρίς να κληθεί σε εξέταση η μοναχή, χωρίς δίκη, απολογία, απόφαση εκκλησιαστικού δικαστηρίου, κ.λπ.;


γ) Η χριστιανική αγάπη επιτρέπει την μη συμπαράσταση στη γυναικεία αυτή Ι. Μονή, που πάνω από ένα χρόνο ταλαιπωρείται, ευρισκόμενη στο στόχαστρο του Μητροπολίτη; Ποια ενέργεια συμπαράστασης έδειξαν μέχρι σήμερα τα υπόλοιπα μοναστήρια, που βλέπουν πως η αδικία και η αυθαιρεσία από μερικούς εκκλησιαστικούς ταγούς αποβαίνει πλέον ανεξέλεγκτη;


Θεσσαλονίκη, 23 Ιουνίου 2010


Για την «Φιλορθόδοξο Ένωσι “Κοσµάς Φλαµιάτος”»Ο Πρόεδρος Λαυρέντιος ΝτετζιόρτζιοΟ Γραµµατέας Παναγιώτης Σηµάτης


ΠΗΓΗ: ΑΚΤΙΝΕΣ


Σχόλιο Ελληνορθόδοξου: Απ’ ότι φαίνεται ο Σεβασμιότατος Μεσσηνίας ΤΩΡΑ θυμήθηκε τους Ιερούς Κανόνες! Σε άλλες περιπτώσεις τους γράφει εις τα παλαιότερα των υποδήματων του (θυμηθείτε πόσο εκτιμάει την Ορθόδοξη Θεολογία και ποια είναι η στάση του απέναντι στον παπισμό). Μάλλον η μνήμη του Αγίου Μεσσηνίας, όσον αφορά στους Ιερούς Κανόνες, είναι επιλεκτική…

Π. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥΣ ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ


1. O νέος Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς στύλος Ορθοδοξίας


Συμμεριζόμαστε την χαρά της Σέρβικης Ορθοδόξου Εκκλησίας για την επίσημη συναρίθμηση του οσίου Γέροντος Ιουστίνου Πόποβιτς μεταξύ των Αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας. O Άγιος Ιουστίνος αναδείχθηκε μεγάλη θεολογική και εκκλησιαστική μορφή του 20ου αιώνος, με κύρια χαρακτηριστικά βίου τούς διωγμούς που υπέστη από το άθεο καθεστώς της χώρας του, την ασκητική μετά ταύτα πολιτεία του στην Ιερά Μονή του Τσέλιε, και την διά συγγραφών απογύμνωση του καταστροφικού ανθρωποκεντρισμού της Ευρώπης, ιδιαίτερα δε των επί εκκλησιαστικού πεδίου παραγώγων αλλά και αιτίων του, του Παπισμού και του Προτεσταντισμού. Στον φωτισμένο νου του οσίου Ιουστίνου, ο οποίος ως νέος απολογητής, φιλόσοφος και ομολογητής τιμά το όνομα του παλαιού αγίου Ιουστίνου, φιλοσόφου και μάρτυρος, οφείλουμε την διαυγέστατη εκτίμηση ότι ο υπό πολλών επαινούμενος και ακολουθούμενος σήμερα Οικουμενισμός είναι η μεγάλη «παναίρεση» του 20ου αιώνος, συμπερίληψη όλων των αιρέσεων, και ότι στην ιστορία της Θείας Οικονομίας υπάρχουν τρεις πτώσεις του Αδάμ, του Ιούδα και του πάπα.......


Η θεολογική του σκέψη και τα σοφά θεολογικά του συγγράμματα, που αγκαλιάζουν τούς περισσοτέρους τομείς του εκκλησιαστικού βίου, σε συνδυασμό με την οσία ζωή και πολιτεία του, εσφράγισαν με πατερικά αποτυπώματα όχι μόνον την Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά την καθόλου Εκκλησία. O άγιος Ιουστίνος είναι οικουμενικός πατήρ και διδάσκαλος της Εκκλησίας, στύλος και στήριγμα της απέναντι στις αιρέσεις του Παπισμού και του Οικουμενισμού.


2. Εκ των τεσσάρων επιφανών μαθητών του οι τρεις παρεξέκλιναν

Όλοι οι Ορθόδοξοι με ικανοποίηση προσβλέπαμε στους τέσσερις επιφανείς μαθητές του, τον μητροπολίτη Μαυροβουνίου Αμφιλόχιο (Ράντοβιτς), τον επίσκοπον Μπάτσκας Ειρηναίο (Μπουλοβιτς), τον πρώην επίσκοπο Ζαχουμίου και Ερζεγοβίνης Αθανάσιο (Γιέβτιτς) και τον επίσκοπο Ράσκας και Πριζρένης Αρτέμιο (Ραντοσάβλιεβιτς). Άπαντες, ελληνομαθέστατοι και πατερικώτατοι, ήσαν το καύχημα της Σερβικής Εκκλησίας· οι τρείς πρώτοι μάλιστα και ως καθηγηταί της Θεολογικής Σχολής του Βελιγραδίου διεμόρφωσαν και διαμορφώνουν την κατεύθυνση των θεολογικών σπουδών, ενώ ο τέταρτος, ο επίσκοπος Αρτέμιος, διδάκτωρ και αυτός της Θεολογίας, δεν υστερεί σε θεολογική παιδεία και συγγραφική παραγωγή. Έχει μάλιστα το ιδιάζον πλεονέκτημα ότι δεν είναι μόνον επίσκοπος -ποιμήν, αλλά και πνευματικός πατήρ, Γέροντας, πολλών μοναχών και μοναζουσών, αληθινό πρότυπο μοναχού ο ίδιος. Η επαρχία του, το μαρτυρικό Κοσσυφοπέδιο, είναι γεμάτη από μοναστήρια, στα οποία η πλειονότης των μοναχών είναι πνευματικά παιδιά του.

O επίσκοπος Αρτέμιος ακολουθεί τον όσιο Ιουστίνο, εκτός της ασκητικής βιοτής και της μοναστικής παραδόσεως, και εις τον μετά παρρησίας έλεγχο του Παπισμού και του Οικουμενισμού. Με υπόμνημα που υπέβαλε το 1998 στην Ιεραρχία της Σερβικής Εκκλησίας αποφασί­σθηκε τότε η αποχώρηση της εν λόγω Εκκλησίας από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, η οποία δυστυχώς δεν πραγματοποιήθηκε με­τά από επέμβαση άλλων δυνάμεων και υποχώρηση των αναφερθέντων τριών ισχυρών ιεραρχών. Μετέσχε στο μεγάλο συνέδριο που πραγματοποιή­σαμε στην Θεσσαλονίκη, για τον Οικουμενισμό με θέμα: «Οικουμενισμός. Γένεση-Προσδοκίες-Διαψεύσεις» (20-24 Σεπτεμβρίου 2004). Η ορθοδοξότατη και γενναία εισήγησή του δημοσιεύθηκε στα Πρακτικά του εν λόγω ιστορικού συνεδρίου. Στα εκδιδόμενα από τον ίδιο έντυπα στην επισκοπή του σταθερά διαφωτίζει το ποίμνιο του ελέγχοντας τον Παπι­σμό και τον Οικουμενισμό, το ίδιο δε πράττει και ο συνεργάτης του πρωτοσύγκελλος Συμεών, συγκρουσθείς πολλάκις επί θεολογικών θε­μάτων με τον επίσκοπο πρώην Ερζεγοβίνης Αθανάσιο Γιέβτιτς. Υπέ­γραψε μετά ευάριθμων άλλων Ελλήνων επισκόπων και πολυαρίθμων κληρικών, μοναχών και λαϊκών την γνωστή «Ομολογία Πίστεως κατά του Οικουμενισμού», που ετοίμασε και διέδωσε με μεγάλη επιτυχία η «Σύναξη Κληρικών και Μοναχών», η οποία ετάραξε και ενόχλησε πο­λύ τους εκ των Ορθοδόξων Οικουμενιστάς. To κείμενο της «Ομολογίας» με δική του φροντίδα μεταφράσθηκε στα σερβικά, κυκλοφορήθηκε σε μικρό τευχίδιο και υπογράφτηκε από πολλούς Σέρβους, κληρικούς και μοναχους.


O ομολογητής επίσκοπος αναφέρθηκε πολλές φορές με υπομνήματα προς την Ιερά Σύνοδο της Σερβικής Εκκλησίας, στην διαβρωτική οικουμενιστική διδασκαλία επισκόπου-καθηγητού της Θεολογικής Σχο­λής του Βελιγραδίου, χωρίς να κατορθώσει την λήψη οποιωνδήποτε μέτρων, διότι ο εν λόγω καθηγητής προστατεύεται από την ισχυρή τρι­άδα των μνημονευθέντων ιεραρχών-καθηγητών, κινουμένων δυστυχώς τώρα όχι επί της γραμμής των Αγίων Πατέρων και του Γέροντος των Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς, αλλ' επί τα ίχνη των ισχυρών συγχρόνων Οικουμενιστών, συγχρωτιζόμενοι και φωτογραφούμενοι μετά του πάπα και των καρδιναλίων του και προωθούντες πλέον ανοικτά στην πολύπαθη, μαρτυρική και αγιοτόκο Σερβία τον φιλοπαπισμό και τον Οικουμενισμό.


O ένας μάλιστα εκ των τριών, ο επίσκοπος Αθανάσιος Γιέβτιτς, δύο φορές επετέθη υβριστικά και απαξιωτικά κατά το παρελθόν έτος ενα­ντίον των συνταξάντων και υπογραψάντων την «Όμολογία Πίστεως»· την πρώτη φορά στο συνέδριο που διοργάνωσε τον Ιούλιο του 2009 η ανδρική Ιερά Μονή του Οσίου Νικοδήμου (Γουμένισσα) για τον Άγιο Νικόδημο, προκαλέσας μεγάλη λύπη και οργή στους πατέρες της Μονης που είχαν υπογράψει την «Ομολογία» και που τον άκουγαν επίσης να αμφισβητεί ανοικτά διδασκαλίες και γνώμες του Αγίου Νικοδήμου· την δεύτερη φορά, έπραξε το ίδιο στο συνέδριο που οργάνωσε η Ιε­ρά Μητρόπολη Βεροίας τον Νοέμβριο του 2009, με αφορμή την αγιοκατάταξη των μελών της οικογενείας του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά.

Η συνέχεια εδώ.