Παρασκευή, 17 Απριλίου 2009

Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


Σήμερον κρεμάται επι ξύλου, ο εν ύδασι τη γην κρεμάσας,
Στέφανον εξ ακάνθων περιτίθεται, ο των αγγέλων Βασιλεύς,
Ψευδή πορφύραν περιβάλλεται, ο περιβάλλων τον ουρανων εν νεφέλαις.
Ράπισαμ κατεδέξατο, ο εν Ιορδάνη ελευθερώσας τον Αδάμ.
Ήλοις προσηλώθη, ο νυμφίος της Εκκλησίας.
Λόγχη εκεντήθη ο Υιός της Παρθένου.
Προσκυνούμεν Σου τα Πάθη Χριστέ.
Δείξον ημιν και την ένδοξον Σου Ανάστασιν.