Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2009

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 14.000 ΝΗΠΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΗΡΩΔΟΥ ΑΝΑΙΡΕΘΕΝΤΩΝ

Φωνή εν Ραμά ηκούσθη, κλαυθμός και οδυρμός πολύς· Ραχήλ κλαίουσα τα τέκνα αυτής, και ουκ ήθελεν παρακληθήναι, ότι ουκ εισί.
Περι των 14.000 παιδίων που εσφάγησαν απο τον Ηρώδη:

http://www.oodegr.com/oode/grafi/kd/nipia.htm

Ώς θύματα δεκτά, ώς νεόδρεπτα ρόδα και θεία
απαρχή, και νεόθυτοι άρνες, Χριστώ τω ώσπερ
νήπιον, γεννηθέντι, προσήχθητε, αγνώ Νήπια,
την του Ηρώδου κακίαν στηλιτεύοντα
και δυσωπούντα απαύστως υπερ των ψυχών ημών.