Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2010

ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΕν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε,

η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησις

του γαρ Γεννήτορος η Φωνή προσεμαρτύρε Σοι,

Αγαπητόν σε Υιόν ονομάζουσα.

Και το Πνεύμα το Άγιον εν είδει περιστεράς

εβεβαίου του λόγου το ασφαλές.

Ο επιφανείς Χριστέ ο Θεός, και τον κόσμον φωτίσας

ΔΟΞΑ ΣΟΙ.