Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου 2009

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΝΟΝΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΑΟΤΗΤΟΣΚανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος,

εγκρατείας διδάσκαλον ανεδείξε σε τη ποίμνη σου,

η των πραγμάτων αλήθεια,

δια τούτο εκτήσω τη ταπεινώσει τα υψηλά,

τη πτωχεία τα πλούσια,

Πάτερ Ιεράρχα Νικόλαε,

πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ σωθήναι τας ψυχάς ημών.