Κυριακή, 7 Ιουνίου 2009

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ


Σήμερα, Κυριακή της Πεντηκοστής. Οι Μαθητές του Κυρίου και Θεού ημών Ιησού Χριστού, δέχονται τον Παράκλητο, το Θεό Άγιο Πνεύμα, που του υποσχέθηκε ο ίδιος ο Μεσσίας. Οι φτωχοί αλιείς των ψαριών της λίμνης της Γαλιλαίας, γίνονται με την επιφώτιση του Παναγίου και Θείου Πνεύματος ΠΑΝΣΟΦΟΙ, και αλιείς της οικουμένης. Για αυτό και σήμερα, με την ευκαιρία της Πεντηκοστής, σας παραπέμπουμε στην κάτωθι διεύθυνση όπου και ο εξαίρετος υμνος της Πεντηκοστής ''Ευλογητός ει Χριστέ ο Θεός ημών'', υπό του μεγάλου πρωτοψάλτη κ. Καβαρνού Παναγιώτη.
Ευλογητός ει Χριστέ ο Θεός ημων,
ο πανσόφους τους αλιείς αναδείξας,
καταπέμψας αυτοίς το Πνεύμα το Άγιον,
και δι'αυτών την οικουμενην σαγηνεύσας,
Φιλάνθρωπε δόξα Σοι.