Σάββατο, 2 Ιανουαρίου 2010

Ο ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ

Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ, πραγματικό στολίδι για την Ορθόδοξη Εκκλησία μας.

Απολυτίκιο του Αγίου, Ήχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε.

Χριστώ εκ νεότητος ακολουθήσας θερμώς,
ευχαίς και δεήσεσι, εν τη ερήμω Σαρώφ,
ώς άσαρκος ήσχησας. Όθεν του Παρακλήτου,
δεδεγμένος την χάριν, ώφθης της Θεοτόκου,
θεοφόρος θεράπων, διό σε μακαρίζομεν
Σεραφείμ Πάτερ ΌσιεΒίος του Αγίου Σεραφείμ του Σάρωφ