Σάββατο, 3 Απριλίου 2010

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!

Ο αναστηθείς Χριστός μας να φέρνει αγάπη, υγεία, ειρήνη και ευτυχία πνευματική σε όλους μας!

Χριστός ανέστη εκ νεκρών
θανάτω θάνατον πατήσας
και τοις εν τοις μνημασι
ΖΩΗΝ χαρισάμενος.

ΑΜΗΝ!