Δευτέρα, 24 Μαΐου 2010

ΕΛΘΕ ΚΑΙ ΣΚΗΝΩΣΟΝ ΕΝ ΗΜΙΝ...


Ευλογητός εί Χριστέ ο Θεός ημών,
ο πανσόφους τους αλιείς αναδείξας,
καταπέμψας αυτοίς το Πνεύμα το Άγιον
και δι'αυτών την Οικουμένην
σαγηνεύσας
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΕ ΔΟΞΑ ΣΟΙ!