Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2010

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΟΣ


Μνήμη δικαίων μετ' εγκωμίων σοι δε αρκέσει η
μαρτυρία του Κυρίου Πρόδρομε ανεδείχθης γαρ
όντως και Προφητών σεβασμιώτερος. Ότι και
εν ρείθροις βαπτίσαι κατηξιώθης τον κηρυττόμενον
Όθεν της αληθείας υπεραθλήσας, χαίρων ευηγγελίσω
και τοις εν άδη, Θεόν φανερωθέντα εν σαρκί,
τον αίροντα την αμαρτίαν του κόσμου, και
παρέχοντα ημιν το μέγα έλεος.