Παρασκευή, 23 Απριλίου 2010

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ!ΩΣ ΤΩΝΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΤΩΧΩΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ
ΑΣΘΕΝΟΥΝΤΩΝ ΙΑΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ
ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΕ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΕ
ΠΡΕΣΒΕΥΕ ΧΡΙΣΤΩ ΤΩ ΘΕΩ
ΣΩΘΗΝΑΙ ΤΑΣ ΨΥΧΑΣ ΗΜΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: