Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2010

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Τους τρείς μεγίστους φωστήρας της Τρισηλίου Θεότητος,
τους την οικουμένην ακτίσι δογμάτων θείων πυρσεύσαντας
τους μελιρρύτους ποταμούς της σοφίας, τους την κτίσιν
πάσαν θεογνωσίας νάμασι καταρδεύσαντας, Βασίλειον
τον μέγαν και τον Θεολόγον Γρηγόριον, συν τω κλεινώ
Ιωάννη τω την γλώσσαν χρυσορρήμονι, πάντες οι των
λόγων αυτών ερασταί συνελθόντες ύμνοις τιμήσωμεν.
αυτοί γαρ τη Τριάδι υπερ ημών αει πρεσβεύουσι.
ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ, ΑΙΩΝΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ:

Δεν υπάρχουν σχόλια: