Σάββατο, 18 Απριλίου 2009

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!!Πού σου, θάνατε, το κέντρον;Πού σου, άδη, το νίκος;Ανέστη Χριστός και σύ καταβέβλησαι.Ανέστη Χριστός και πεπτώκασι δαίμονες.Ανέστη Χριστός και χαίρουσιν άγγελοι.Ανέστη Χριστός, και ζωή πολιτεύεται.Ανέστη Χριστός και νεκρός ουδείς επί μνήματος.Χριστός γάρ εγερθείς εκ νεκρών, απαρχή των κεκοιμημένων εγένετο.Αυτώ η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων.(Κατηχητικός Λόγος Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου)
ΠΗΓΗ: ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: